Rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Projekt "Chóralne Prawo Jazdy" to zajęcia z emisji głosu, na które może się zapisać każdy pełnoletni mieszkaniec województwa śląskiego. Od 20 czerwca 2020 r. prowadzone są zajęcia w Zabrzu przy ul. Roosevelta 40, na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. 

Informujemy uczestników, że zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie Uczelni, przy wejściu na portierni będzie mierzona temperatura ciała - jest to niezbędne z uwagi na monitorowanie ruchu w budynku. Schody przy windzie zą zablokowane, należy wejść do głównego hallu i po pomiarze przejśc na pierwsze piętro do sali nr 107 lub 117 (zostanie to podane na portierni).

Jeszcze są wolne terminy - rekrutację prowadzimy przez  stronę https://emisja.rejestracja24.net

ZAPRASZAMY!

2020-06-19