Kto prowadzi zajęcia?

Instruktorem w projekcie "Chóralne prawo Jazdy" jest Łukasz Łoboda, student ostatniego roku Katedry Dyrygentury Chóralnej, Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w klasie fortepianu i puzonu. 

Jest dyrygentem Chóru Mieszanego Klaster z Zabrza, Asystentem Dyrygenta Chóru Parafii Katedralnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach oraz Asystentem Dyrygenta Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie jest również chórzystą. W tym zespole zaczął swoją przygodę chóralną już w 2004 roku, kiedy śpiewał swoje pierwsze solo.

Bierze udział w licznych projektach muzycznych, m. in. z Chórem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym będącym projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Wesołym Wędrowniku – poświęconym twórczości Norberta Blachy.