Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych i Operatorem serwisu internetowego emisja.rejestracja24.net, (zwany dalej: Serwisu) jest Fundacja Chórtownia z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: _______ Kontakt pod adresem e-mail: chortownia@3w.gliwice.pl

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu (zwany dalej: Użytkownikiem) za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Serwisu.

Dane osobowe znajdujące się w systemie Rejestracja24 gromadzone są wyłącznie w celu ustalania terminów zajęć oraz komunikacji z osobami zapisanymi na spotkania drogą emailową lub SMS-ową.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzysta Administrator, w celu zapewnienia jak najlepszej jakość usług (np. dostawca hostingu strony internetowej, hostingu poczty e-mail, biuro rachunkowe) oraz innym uprawnionym podmiotom, wtedy gdy wynika to z przepisów prawa (np. organom publicznym).

Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do podmiotów działających w tzw. państwach trzecich, z tym że w takiej sytuacji Administrator danych przekazuje dane jedynie podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield – Programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA., na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Więcej informacji o Tarczy Prywatności jest dostępnych pod adresem www.privacyshield.gov.

Okres przetwarzania danych osobowych

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane oraz:

  • do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego,
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub osiągnięcia celów przetwarzania.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraził. Zgodę można odwołać przesyłając wiadomość e-mail na adres: chortownia@3w.gliwice.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zamówienia usługi online, nie podlega ocenie przez system informatyczny. 

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.

Ze względu na konieczność logowania się użytkowników w celu zarezerwowania terminu zajęć wymagane jest akceptowanie cookies. Cookies używane są również w celu zbierania danych o ruchu na stronie przez Google Analytics.

Niezalogowany użytkownik pozostaje całkowicie anomimowy, a jego przeglądarka może nie akceptować cookies. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, tj. z rezerwowania terminu spotkania, należy włączyć akceptowanie cookies.