Organizator i partnerzy

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest grupa nieformalna, której organizacją patronacką jest Fundacja Chórtownia. 

Głównym celem fundacji jest upowszechnianie śpiewu chóralnego jako sposobu na życie. Najważniejsza jej działalność to prowadzenie portalu Chórtownia - jedynej w Polsce platformy działającej pod adresem https://chortownia.org, skupiającej chóry amatorskie, umożliwiającej im prezentację swej działalności w chóralnym środowisku. To ogromna baza chórów i bezpłatne narzędzia do promocji ich działań. W portalu jest ponad 1000 chórów i prawie 8 tys. użytkowników, rocznie odwiedzany jest ok. 70 tys. razy przez 50 tys. użytkowników ze 109 krajów. Portal ma kilka wersji językowych. Chórtownia jest świetnie znana w środowisku chóralnym w Polsce i za granicą - jest m.in. koordynatorem polskich chórów na festiwalu "Razem w XXI wieku" w Bułgarii. Realizowała też inne duże międzynarodowe projekty. 

Chórtownia jest jedyną w Polsce platformą wymiany danych skupiającą chóry amatorskie i umożliwiającą im prezentację swojej działalności artystycznej w chóralnym środowisku. To stała i najważniejsza działalność fundacji. Portal Chórtownia działający pod adresem https://chortownia.org to ogromna baza chórów i kluczowe, bezpłatne narzędzia do promocji ich działań. Chórtownia jest świetnie znana w środowisku chóralnym w Polsce i za granicą. 

Do działań fundacji należą również:

Międzynarodowe projekty płytowe

Chórtownia wydała 2 płyty CD: "The Sound of Europe II" z utworami ludowymi w opracowaniach chóralnych z 7 krajów (Polski, Ukrainy, Armenii, Bułgarii, Węgier, Gruzji i Mołdawii) w wykonaniu 14 chórów. Podczas tego projektu Armenia ogłosiła swój narodowy konkurs i ormiańskie chóry nadesłały wiele świetnych nagrań, więc aby ich praca nie poszła na marne, druga płyta to: "Treasures of Music: Armenia", z utworami ormiańskimi wykonywanymi przez chóry z Polski, Armenii, Ukrainy, Mołdawii i Niemiec. 

Wywiady z chórzystami i dyrygentami

Stała akcja przedstawiająca sylwetki dyrygentów i aktywnych chórzystów w celu rozpropagowania ich osiągnięć oraz zachęcenia nowych osób do śpiewania w chórach. Chórzyści z zacięciem dziennikarskim przygotowują wywiady ze swoim dyrygentem lub z innymi chórzystami, którzy często są kopalnią opowieści. Powstało już 6 wywiadów, które zostały opublikowane w portalu Chórtownia i udostępnione na facebooku i twitterze, osiągając dość znaczny zasięg.

Opracowanie i wdrożenie pilotowego rozwiązania dla chórów w obszarze IT

Na początku 2019 r. Chórtownia brała czynny udział w opracowaniu projektu i pilotowego wdrożenia strony WWW dla chóru Klaster zintegrowanej z portalem. Później rozwiązanie to z licznymi udskonaleiami zostało wdrożone na nowo utworzonej stronie Partnera - ŚZCHiO. Wszystkie chóry związkowe zostały poinformowane o wdrożeniu.

Współpraca z czasopismem „Śpiewak Śląski”

Śpiewak Śląski to najstarszy (i jedyny) w Polsce kwartalnik poświęcony działalności chórów amatorskich. Ukazuje się od 1920 roku. Wychodził w latach 1920-1947, a po długiej przerwie od 1985 r. do dnia dzisiejszego i dokumentuje bogatą działalność społecznego ruchu muzycznego. Śpiewak Śląski ma postać papierową (nakład 500 sztuk), jest rozsyłany bezpłatnie do członków Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2015 r. wszystkie numery czasopisma są udostępniane w portalu w postaci elektronicznej i promowane wśród użytkowników Chórtowni.

Akcja “Muzyka w walce z depresją”

W kościołach w całej Polsce podczas wspólnej akcji Opoki i Chórtowni chóry zaśpiewały przeciw depresji, aby nagłośnić problem i wskazać sposoby wychodzenia z tej poważnej choroby. Do udziału w akcji zgłosiło się 15 chórów. Pomysł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem w parafiach, w których odbyły się koncerty.

Akcja #calapolskaspiewawdomu

Dyrygenci chóralni z całej Polski przygotowują polskie piosenki ludowe, harcerskie, żołnierskie i inne rozpisane na 3 głosy, które są publikowane w postaci filmików instruktażowych. Filmiki z materiałem dźwiękowym i nutowym każdego utworu umieszczane są na kanale YouTube. Dyrygenci prezentują głosy po kolei, by na końcu zabrzmiały wspólnie w pełnej harmonii. Najpierw śpiewany jest pierwszy głos, potem drugi, potem trzeci, a na końcu słychać, jak brzmią wszystkie trzy głosy razem. Na to wszystko nałożone są nuty z tekstem.

Obecnie na kanale jest już ok. 30 utworów, które przygotowali: Krzysztof Dudzik, Małgorzata Kalinowska-Przybylska, Agnieszka Dobrakowska, Aleksandra Redziak, Agnieszka Franków-Żelazny, Tomasz Jamrozik, Krzysztof Hrycyszyn, Joanna Nowicka, Izabela Lysik-Różańska, Katarzyna Brzozowska, Edyta Sulimska, Magdalena Wojtas, Joanna Gutowska-Kuźmicz, Magdalena Gruziel, Małgorzata Pochwała, Natasza Nowosadko, Oskar Zgoła, Filip Świątkowski,  Krystyna Krzyżanowska-Łoboda i Michał Jan Barański. W kolejce czekają już utwory do publikowania od kolejnych znakomitych dyrygentów z całej Polski. 

Adres kanału #calapolskaspiewawdomu: https://www.youtube.com/channel/UCUVtpm-x0sHqIn1VfwIELmg

Partnerzy

Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach

Chór Mieszany Klaster

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej

 

Sponsorem niniejszej strony www wraz z systemem zapisów Rejestracja24 jest firma 3W Serwisy Informacyjne